Wsparcie realizacji studiów, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych, kursów, certyfikowanych szkoleń powiązanych z programem kształcenia. Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych celem usprawnienia procesu zarządzania. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych, prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Planowane efekty

Podniesienie jakości kształcenia poprzez:: prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów w formie szkoleń, kursów i programów stażowych, szkolenia dla kadry dydaktycznej. Polepszenie jakości zarządzania Uczelnią, dzięki szkoleniom kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych jak również rozbudowie zintegrowanego systemu informatycznego. Wzrost konkurencyjności Uczelni na rynku. Podwyższenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych – w tym również prowadzonych w języku angielskim.