Ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Kurs językowy dla administracji, język angielski - poziom podstawowy

Ilość miejsc: 7, 1 grupa 7 os.

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy jednostek administracji centralnej, w tym pracownicy Biblioteki Głównej

Termin rejestracji: do 19 czerwca 2020r., do godz. 14.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony

Ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Kurs językowy dla administracji, język angielski - poziom średniozaawansowany

Ilość miejsc: 7, 1 grupa 7 os.

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy jednostek administracji centralnej, w tym pracownicy Biblioteki Głównej

Termin rejestracji: do 19 czerwca 2020r., do godz. 14.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły:termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony

Ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Kurs językowy dla administracji, język niemiecki - poziom podstawowy

Ilość miejsc: 6, 1 grupa 6 os.

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy jednostek administracji centralnej, w tym pracownicy Biblioteki Głównej

Termin rejestracji: do 19 czerwca 2020r., do godz. 14.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły:termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony

Ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Kurs językowy dla administracji, język niemiecki - poziom średniozaawansowany

Ilość miejsc: 6, 1 grupa 6 os.

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy jednostek administracji centralnej, w tym pracownicy Biblioteki Głównej

Termin rejestracji: do 19 czerwca 2020r., do godz. 14.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony

Ogłoszenie z dnia 24 października 2019r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Kurs językowy dla administracji, język angielski - poziom podstawowy

Ilość miejsc: 7, 1 grupa 7 os.

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy jednostek administracji centralnej, w tym pracownicy Biblioteki Głównej

Termin rejestracji: do 29 października 2019r., do godz. 14.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony

Ogłoszenie z dnia 24 października 2019r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Kurs językowy dla administracji, język angielski - poziom średni

Ilość miejsc: 7, 1 grupa 7 os.

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy jednostek administracji centralnej, w tym pracownicy Biblioteki Głównej

Termin rejestracji: do 29 października 2019r., do godz. 14.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony

Ogłoszenie z dnia 24 października 2019r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Kurs językowy dla administracji, język niemiecki - poziom podstawowy

Ilość miejsc: 6, 1 grupa 6 os.

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy jednostek administracji centralnej, w tym pracownicy Biblioteki Głównej

Termin rejestracji: do 29 października 2019r., do godz. 14.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony

Ogłoszenie z dnia 10 września 2019r.

Typ formy wsparcia: Studia podyplomowe

Obszar tematyczny: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Ilość miejsc: 1

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy jednostek administracji centralnej, w tym pracownicy Biblioteki Głównej

Termin rejestracji: do 13 września 2019r., do godz. 10.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony

Ogłoszenie z dnia 10 września 2019r.

Typ formy wsparcia: Studia podyplomowe

Obszar tematyczny: Menedżerskie

Ilość miejsc: 2

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Kierownicy jednostek administracji centralnej, w tym kierownicy Biblioteki Głównej

Termin rejestracji: do 13 września 2019r., do godz. 10.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony

Ogłoszenie z dnia 21 sierpnia 2019r.

Typ formy wsparcia: Studia podyplomowe

Obszar tematyczny: Finanse

Ilość miejsc: 1

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy jednostek administracji centralnej, w tym pracownicy Biblioteki Głównej

Termin rejestracji: do 26 sierpnia 2019r., do godz. 10.00

Miejsce: zajęcia wyjazdowe, pokrycie kosztów wyjazdu w ramach projektu

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony