Ogłoszenie z dnia 10 września 2019r.

Typ formy wsparcia: Studia podyplomowe

Obszar tematyczny: Menedżerskie

Ilość miejsc: 2

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Kierownicy jednostek administracji centralnej, w tym kierownicy Biblioteki Głównej

Termin rejestracji: do 13 września 2019r., do godz. 10.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony