Ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Kurs językowy dla administracji, język niemiecki - poziom średniozaawansowany

Ilość miejsc: 6, 1 grupa 6 os.

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy jednostek administracji centralnej, w tym pracownicy Biblioteki Głównej

Termin rejestracji: do 19 czerwca 2020r., do godz. 14.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony