Ogłoszenie z dnia 21 października 2019r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Kurs językowy dla nauczycieli, język angielski - poziom średni 

Ilość miejsc: 30, 10 grup po 3 os.

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy dydaktyczni Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do 30 października 2019r., do godz. 14.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony