Ogłoszenie z dnia 11 października 2019r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Moderator Design Thinking

Ilość miejsc: 2

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy dydaktyczni Wydziału Mechanicznego

Termin rejestracji: do 17 października 2019r., do godz. 10.00

Miejsce: zajęcia wyjazdowe, pokrycie kosztów wyjazdu w ramach projektu

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony