Ogłoszenie z dnia 21 października 2019r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Mikroskopia skaningowa

Ilość miejsc: 4

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy dydaktyczni Wydziału Mechanicznego

Termin rejestracji: do 25 października 2019r., do godz. 10.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony