Ogłoszenie z dnia 25 października 2019r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Szkolenie z zakresu badań nieniszczących cz. I

Ilość miejsc: 1

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy dydaktyczni Wydziału Mechanicznego

Termin rejestracji: do 3 grudnia 2019r., do godz. 10.00

Miejsce: zajęcia wyjazdowe, pokrycie kosztów wyjazdu w ramach projektu

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony