Ogłoszenie z dnia 11 września 2019r.

Typ formy wsparcia: Wizyta studyjna

Obszar tematyczny: Wizyty studyjne dla pracowników w Instytucie Fraunhofera w Niemczech

Ilość miejsc: 2

Pracownicy jednostek, którzy objęci są naborem: Pracownicy dydaktyczni Wydziału Mechanicznego

Termin rejestracji: do 17 września 2019r., do godz. 10.00

Miejsce: zajęcia wyjazdowe, pokrycie kosztów wyjazdu w ramach projektu

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony