Ogłoszenie z dnia 20 stycznia 2020r.

Typ formy wsparcia: Panel ekspercki

Obszar tematyczny: panele z pracodawcami, wizyty studyjne

Ilość miejsc: 20

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do 24 stycznia 2020r., do godz. 14.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony