Ogłoszenie z dnia 4 listopada 2019r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Kurs spawania blach spoinami pachwinowymi metodami 111, 135

Ilość miejsc: 10

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Mechanicznego

Termin rejestracji: do 12 listopada 2019r., do godz. 12.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony