Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020r.

Typ formy wsparcia: Staże

Obszar tematyczny: Staże kierunkowe

Ilość miejsc: 7

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Mechanicznego

Termin rejestracji: do 24 stycznia 2020r., do godz. 14.00

Miejsce: -

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony