Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2020r.

Typ formy wsparcia: Staże

Obszar tematyczny: Staże kierunkowe

Ilość miejsc: 8

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Mechanicznego

Termin rejestracji: do 31 marca 2020r., do godz. 14.00

Miejsce: -

Szczegóły: plik

Status: nabór zawieszony