Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Kurs spawania blach spoinami pachwinowymi metodami 111, 135

Ilość miejsc: 10

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Mechanicznego

Termin rejestracji: do 31 marca 2020r., do godz. 12.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: plik

Status: nabór zawieszony