CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Dotyczy naborów: 16/1, 17/1-4, 18/1-4, 21/1-2, 38/1

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną ww. szkolenia zostały zawieszone.

 

Nowe terminy szkoleń zostaną podane wkrótce. Szkolenia w semestrze zimowym będą prowadzone w formie zdalnej. 

 

Ogłoszenie z dnia 25 listopada 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: FlexSim

Poziomy

  • FlexSim 1 Podstawy (nabór 32)
  • FlexSim 2 ProcessFlow (nabór 33)
  • FlexSim 3 Zaawansowany (nabór 34)
  • Flexsim 4 Optymalizacja Parametryczna Procesów FlexSim/ OptQuest (nabór 35)
  • Flexsim 5 Profesjonalny (nabór 36)

Ilość miejsc: 10, dokumenty nalezy złożyć jednocześnie na wszystkie poziomy, nabory.

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do wyczerpenia miejsc

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: plik

Status: nabór trwa

Ogłoszenie z dnia 25 listopada 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP ISO 45001

Ilość miejsc: 3

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do wyczerpenia miejsc

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: plik

Status: nabór trwa

Ogłoszenie z dnia 25 listopada 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Praktyczne sposoby oceny i redukcji ryzyka

Ilość miejsc: 5

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do wyczerpenia miejsc

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: plik

Status: nabór trwa

Ogłoszenie z dnia 25 listopada 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - oznakowanie CE

Ilość miejsc: 5

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do wyczerpenia miejsc

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: plik

Status: nabór trwa

Ogłoszenie z dnia 25 listopada 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn - metody oceny i redukcji

Ilość miejsc: 5

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do wyczerpenia miejsc

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: plik

Status: nabór trwa

Ogłoszenie z dnia 25 listopada 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Menadżer Ryzyka Bezpieczeństwa Informacji wg norm ISO/IEC 27001:2013 oraz PN ISO 31000:2012

Ilość miejsc: 5

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do wyczerpenia miejsc

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: plik

Status: nabór trwa

Ogłoszenie z dnia 25 listopada 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Menadżer Ryzyka Bezpieczeństwa Informacji wg norm ISO/IEC 27001:2013 oraz PN ISO 31000:2012

Ilość miejsc: 5

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do wyczerpenia miejsc

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: plik

Status: nabór trwa

Ogłoszenie z dnia 12 listopada 2020r.

Typ formy wsparcia: Staże

Obszar tematyczny: Staże kierunkowe (120h)

Ilość miejsc: 45

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do końca każdego miesiąca (nabór ciągły)

Miejsce: -

Szczegóły: plik

Status: nabór trwa

Ogłoszenie z dnia 12 listopada 2020r.

Typ formy wsparcia: Staże

Obszar tematyczny: Staże kierunkowe (240h)

Ilość miejsc: 45

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do końca każdego miesiąca (nabór ciągły)

Miejsce: -

Szczegóły: plik

Status: nabór trwa

Ogłoszenie z dnia 6 października 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Psychodietetyka w praktyce I (nabór na termin 20-21.10.2020 r.)

Ilość miejsc: 3

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do 13 października 2020r., do godz. 14.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony

Ogłoszenie z dnia 6 października 2020r.

Typ formy wsparcia: Szkolenie

Obszar tematyczny: Psychodietetyka w praktyce II (nabór na termin 29-30.10.2020 r.)

Ilość miejsc: 3

Studenci, którzy objęci są naborem: Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Termin rejestracji: do 13 października 2020r., do godz. 14.00

Miejsce: zajęcia na terenie miasta Opole

Szczegóły: termin ogłoszenia upłynął

Status: nabór zakończony